Praca cz.2

Po dniu poświęconym na zwiedzanie Zbaraża powróciliśmy do prac. Oczyszczaliśmy tablice nagrobków i mogiły. Po kilku godzinach burza i obfite opady deszczu zmusiły nas do zakończenia pracy.